TISZA-TARNA-RIMA MENTE LEADER AKCIÓCSOPORT


image-16233-leaderprogram_nagy.w640.jpg?1455193787840


Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 2014-2020

T E R V E Z É S


Az oldal feltöltés alatt!

HFS tervezés
2017

Hírek, dokumentumok

Saját projektjeink:

Kedvezményezett neve: Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
A projekt cím: Helyi fejlesztési stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása
A támogatás összege: 98 472 036 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt kezdési időpontja:  2016. június 11.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. december 31.
Projekt azonosító száma: VP-19.4.1

A TTRM Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport fő tevékenysége a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása és a VP keretében meghirdetésre kerülő, a 2014-2020 közötti tervezési időszakban, a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.

Közzétéve: 2017.04.19.
Saját projektjeink:

Kedvezményezett neve: Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
A projekt címe:  Helyi fejlesztési stratégiák elkészítése
A támogatás összege: 10 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja:2015. november 1.
A projekt fizikai befejezésének dátuma:             2016. június 10.
Projket azonosító száma: VP-19.1-15

A TTRM Egyesület a vidékfejlesztési program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát dolgozott ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ben a LEADER Helyi Akciócsoport olyan fejlesztési célokat határozott meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak majd meg. A HFS elkészítését megalapozó képzéseket, tervezést koordináló csoport üléseket, fórumokat tartott Egyesületünk.

Közzétéve: 2017.04.19.
TTRM Egyesület szakmai beszámoló 2017. 01.01 - 2017.03.31. időszak:
Fájl

Szakmai beszámoló 2017. első negyedév

Fájl letöltése
Közzétéve: 2017. április 19.
TTRM Egyesület szakmai beszámoló 2016 év: 
Fájl

Szakmai beszámoló 2016 év

Fájl letöltése
Közzétéve: 2017. április 19.
TTRM Egyesület támogatói okirat 2017. február 24.                                             Közzétéve: 2017.02.24.
Fájl

Támogatói Okirat 2017 02 24 módosítása

Fájl letöltése
TTRM Egyesület támogatói okirat 2016. december 07. 
Fájl

Támogatói okirat

Fájl letöltése

Folyamatban a LEADER stratégiai tervezés


A 2014 – 2020 programozási időszakban a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületnek ismételten lehetősége nyílik saját fejlesztési stratégiájának elkészítésére és megvalósítására. A LEADER Akciócsoportok újraszervezése már másfél évvel ezelőtt elindult, a júliusi utolsó területegyeztetéseket követően következő hónapban elindulhat a komoly tervezési munka.

Az elkövetkező tervezési időszakban az Egyesület illetékességi területe 32 településre terjed ki.

A tervezési munkát a térség helyzetértékelésével, a gazdasági és társadalmi folyamatok jellemzésével, SWOT analízis elkészítésével kezdjük. Fontos a 2007–2013-as tervezési időszakban elért eredmények számbavétele. A helyzetértékelés alapján történik majd a fő célkitűzések kijelölése és az azok elérését segítő intézkedések meghatározása, melyek a LEADER pályázatok alapjául szolgálnak majd!

A Tisza-Tarna-Rima Mente HACS által felhasználható fejlesztési forrás rendkívül alacsony, összesen 606 900 000  Ft.,  ezért annak hatékony felhasználása fontos, így ismét számítunk a térség szereplőinek aktivitására, projekt ötleteire.

Amennyiben van fejlesztési elképzelése, kérjük, juttassa el projektjavaslatát munkaszervezetünkhöz. Fontos, hogy a LEADER program keretében olyan, kisléptékű fejlesztések részesülhetnek támogatásban, melyeket más operatív/ágazati program nem támogat, illetve amelyek megfelelően tükrözik a LEADER-szerűséget (innováció, együttműködések, partnerség).
A LEADER stratégiai célok között szerepelhetnek a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartását, a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, illetve azok elérésének előmozdítását, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai célpont fejlesztését, a helyi közösségek aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítését célzó fejlesztési elképzelések. A LEADER célok lehetőség szerint illeszkedni fognak a többi Operatív Program intézkedéseihez is (EFOP, TOP, GINOP, KEHOP).
A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásával kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon tájékozódhatnak majd, valamennyi hír, információ, szakmai anyag megtalálható lesz ezen az oldalon.


HFS tervezés
2016

Hírek, dokumentumok

TTRM Egyesület határozat:
Fájl

TTRM Egyesület Végleges Elismerésről szóló határozat 2016.07.27.

Fájl letöltése

Jóváhagyták a TTRM Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját!

A VP6-19.1.1-15 azonosítású jelű LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása felhívással kapcsolatban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által felállított Szakmai Bizottság a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által benyújtott végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát elbírálta és jóváhagyta. Az elfogadott stratégia alapján a következő időszakban elkészülnek a támogatási felhívások, melyek a HFS-ben elfogadott intézkedések alapján kerülnek megfogalmazásra.

Kapcsolódó dokumentumok:

Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020: közgyűlés által elfogadva!


Május 31-én Dormándon tartotta évi rendes közgyűlését a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület.

A Közgyűlés napirendjén az elnöki beszámoló mellett az Egyesület 2005. évi Közhasznúsági jelentésének, a Felügyelő Bizottság jelentésének, a 2016 évi költségvetés megvitatása, elfogadása szerepelt.

A közgyűlés megvitatta és elfogadta a LEADER Akciócsport Helyi Fejlesztési Stratégiáját.

A dokumentum itt olvasható!

Fájl

TTRM HFS 2014-2020

Fájl letöltése

Itt a kögyűlés által elfogadott HFS tervezet!

2016. március 31.

A mai napon ülésezett Egyesületünk Közgyűlése, amelyen egyetlen napirendi pontként a Helyi Fejlesztési Stratégia első ("draft") változatát vitatta meg. A közgyűlés egyhangulag elfogadta a munkaszervezet által előterjesztett, a Tervezést Koordináló Csoport által is megtárgyalt dokumentumot, és felhatalmazta a munkaszervezetet, hogy azt küldje meg értékelésre az Irányító Hatóság részére, amely a nap folyamán megtörtént.

A dokumentum itt olvasható!

Fájl

HFS "draft" változat_közgyűlés által elfogadott

Fájl letöltése

TÁJÉKOZTATÓ
TKCS ÜLÉSRŐL

Közzétéve: 2016. március 29.

Március 25-én tartotta ülését az Akciócsoport Tervezést Koordináló Csoportja, ahol megtárgyalta a Közgyűlés elé kerülő Helyi Vidékfejlesztési Startégia tervezetét.
Elfogadta a HFS draft változatát, azzal, hogy a munkaszervezet az ülésen elhangzott pontosításokat vezesse át a tervezeten és ennek megfelelően kerüljön a március 31. közgyűlés elé.

A HFS intézkedéseket megtekintheti és véleményezheti itt!

Fájl

TTRM HFS intézkedések (munkaanyag)

Fájl letöltése
Fájl

TTRM HFS tervezet_TKCS által elfogatott

Fájl letöltése


TKCS ÜLÉS UTÁN: személyes konzultációs lehetőség a készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáról

2016. március 3.

A HFS Tervezést Koordináló Csoport mai ülésén megtárgyalta a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészült "draft" változatának tervezetét és pontosította annak cselekvési tervét, benne a javasolt intézkedéeket, amelyek alapján kiírásra kerülnek majd LEADER pályázataink.
Egyesületünk hevesi irodájában a hét valamennyi munkanapján 8 és 13 óra között személyes konzultációs lehetőséget biztosít meglévő és jövendő ügyfeleinek a készülő HFS tervezett intézkedéseivel kapcsolatban felmerült véleményekről,kérdésekről, javaslatokról.  
A tervezett intézkedések elérhetők itt!

Fájl

HFS Intézkedések (tervezet)

Fájl letöltése
Fájl

TTRM HFS tervezet_0303 TKCS által tárgyalt

Fájl letöltése

KONZULTÁCIÓ
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL A KÉSZÜLŐ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

2016. február 25.

Egyesületünk elnöke konzultációra hívja a Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeit az Egyesület hevesi irodájába a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezett intézkedéseinek megvitatására.


KÖZLEMÉNY
a LEADER Tervezést Koordináló Csoport üléséről

2016. február 12.

Február 11-én ülést tartott a TTRM Akciócsoport LEADER Tervezést Koordináló Csoportja. Az ülésen a testület tagjai vélrményezték a HFS elkészült 1-7 fejezeteit, áttekintették a beérkezett projektötleteket,  továbbá megtárgyalták és konzultációra bocsátották a HFS javasolt intézkedéseit.

Az HFS elkészült 1-7 fejezete és az intézkedések tervezete megtalálható itt!

Fájl

HFS tervezet_1-7_TKCS által megtárgyalt

Fájl letöltése
Fájl

HFS Intézkedések (tervezet)

Fájl letöltése

Konzultációs nap turisztikai szolgáltatóknak

Az Egyesület munkaszervezete 2015. február 11-én 14 órára személyes konzultációra várja hevesi irodájába a térség turisztikai szolgáltatóit a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája intézkedéseinek tervezésével kapcsolatos kérdések megbeszélésére.Konzultációs nap Civil partnereink részére

Az Egyesület munkaszervezete 2015. január 20-án egész nap konzultációs lehetőséget biztosít civil partnerei részére a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája intézkedéseinek tervezésével kapcsolatos kérdésekről  az Egyesület irodájában.HFS tervezés
2015
Hírek, dokumentumok
(Archív)2015. december 17.

Egyesületünk a mai napon benyújtotta pályázatát a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatására.Konzultációs nap Önkormányzatok részére

Az Egyesület munkaszervezete 2015. december 10-én egész nap konzultációs lehetőséget biztosít a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája intézkedéseinek tervezésével kapcsolatos kérdésekről  az Egyesület irodájában. E konzultációra ma elsősorban az önkormányzatok képviselőit várjuk.2015.november 10.

2015. november 10-én megjelent a „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című pályázati felhívás. A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a LEADER Helyi Akciócsoportoknak a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésében.

Benyújtás kezdete: 2015. december 10.

Helyi Közösségünk, mint előzetesen regisztrált LEADER Akciócsoport pályázni kíván a támogatás elnyerésére.

A pályázati dokumentumok megtekithetők  itt!

Fájl

Pályázati felhívás

Fájl letöltése
Fájl

Általános útmutató

Fájl letöltése
Fájl

Segédletek

Fájl letöltése


Megkezdte munkáját az Akciócsoport  Tervezést Koordináló Csoportja

2015. október 26.

Október 22-én ülésezett az Egyesület Elnöksége, amelyen Almádi János elnök tájékoztatta a jelenlevőket az Akciócsoport Helyi Fejlesztési Staratégiája tervezésének helyzetéről. Tájékoztatása szerint az Egyesület munkaszervezete a projektötletek gyűjtésével, a helyzetfeltárással, a SWOT analízis elkészítésével megkezdte a stratégia összeállítását.
A testület állást foglalt abban, hogy a stratégiai tervezést, úgy is mint  Tervezést Koordináló Csoport továbbra is az elnökség irányítja.
A tagok névsora:
Almádi János (önkormányzati szféra), Bornemisza Andrea (vállakozói szféra), Sveiczer Sándor (önkormányzati szféra),    Galyasné Dósa Katalin (Civil szféra), Farkas Tiborné (Vállalkozói szféra),Fejes József (Vállakozói szféra), Sipos Attila (Önkormányzati szféra),  Tóth Éva (Civil szféra), Vereb János (Vállakozói szféra)


LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezői műhelynap
Mezőkeresztes

2015. szeptember 30.

A Miniszterelnökség Agrár- Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága a 2014-2020 időszak vidékfejlesztési feladataira alakult Helyi Akciócsoportok részére tájékoztatót tartott „LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezői műhelynap” címmel, melyen az Észak-magyarországi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Helyi Akciócsoportok vettek részt.

Az emlékeztető itt olvasható!

Fájl

LEADER HFS Tervezői Műhelynap Mezőkeresztes

Fájl letöltése

Megjelentek a HFS tervezési dokumentumai

Az Irányító Hatóság a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezéséhez tervezési segédletet készített.
Az elkészült tervezési útmutató, valamint a csatolt mellékletek iránymutatást adnak a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozáshoz, illetve a tervezési sablon az elvárt formulát is tartalmazza.
A jelen levél mellékleteként elküldött dokumentumok a 19.1 HFS elkészítésének támogatása pályázati kiírás részei lesznek.

 
A tervezési segédletek megtekinthetők itt!


Fájl

HFS tervezési útmutató

Fájl letöltése
Fájl

HFS sablon

Fájl letöltése
Fájl

HFS kiválasztási kritériumok

Fájl letöltése

LEADER FÓRUM, Dormánd

2015. szeptember 1.

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület Munkaszervezete a hevesi és füzesabonyi járás önkormányzatai, civil szervezetei és egyéb érdeklődők részvételével szervezett Fórumot az Új Vidékfejlesztési Programról, a LEADER Akciócsoport helyi fejlesztési stratégiája tervezésének jelenlegi helyzetéről.

Emlékeztető elolvasható itt!

Fájl

LEADER Fórum Dormánd 2015.09.01.

Fájl letöltése

FELHÍVÁS
PROJEKTÖTLETEK GYŰJTÉSÉRE

2015. augusztus 3.

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület  az akciócsoport területéről várja azokat az elképzeléseket, melyek alapját jelentik majd az elkövetkezendő időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának.

Mivel fejlesztési forrásaink lényegesen beszűkültek, ahhoz, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégiánk alapján majd pályázatát meg tudja valósítani, reális és költséghatékony ötleteket várunk.

A pályázatok részletes szabályairól egyelőre még nem tudunk tájékoztatást adni, majd erről a jogszabályok megjelenése után feltétlenül tájékoztatjuk Önöket.

ATTRM Egyesület a beérkezett projektötletek alapján állítja majd föl a helyi fejlesztési stratégiájában azokat a prioritásokat, melyekre 2014-2020 között pályázatot lehet majd benyújtani.

A projektjavaslatok formanyomtatványa letölthető innen:

Fájl

Projektgyűjtő adatlap

Fájl letöltése

ISMÉT LEADER FÓRUM ÁTÁNYBAN....

2015. július 17.

Akciócsoportunk 2015. július 17-én Fórumot rendezett Átányban. Most elsősorban a civil szereplőket mozgósító rendezvényen a 2007-2013-as HVS végrehajtásának értékelésére került sor, illetve szó volt az Új Vidékfejlesztési Program aktualitásáról.

Emlékeztető elolvasható itt!

Fájl

Fórum_Átány 2015.07.17.

Fájl letöltése

LEADER FÓRUM, Átány

2015. június 8.

Akciócsoportunk 2015. június 8-án Fórumot rendezett Átányban, ahol  a 2007-2013-as Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásának eredményeiről, az Új Vidékfejlesztési Program aktualitásáról tájékozódhattak a térség szereplői.
A Fórum egyben a HFS tervezés megkezdésének egyik eseménye is volt.

Emlékeztető elolvasható itt!

Fájl

LEADER Fórum Átány 2015.06.08.

Fájl letöltése