TISZA-TARNA-RIMA MENTE LEADER AKCIÓCSOPORTARCHÍV


ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 2007-2013

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (2007-2013) dokumentumai
​(archív)

Fájl

TTRM Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2014

Fájl letöltése
Fájl

HVS - felülvizsgált és módosított (2011)

Fájl letöltése
Fájl

Módosított HVS + LEADER terv (2013)

Fájl letöltése
Fájl

LEADER Intézkedési terv (2013)

Fájl letöltése
Fájl

VÉGBESZÁMOLÓ a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásáról

Fájl letöltése


A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Vidékfejlesztési Stratégiája

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére.

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra.

Ennek alapján készült el a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (HVS) 2008-ban, amelyet 2011-ben az Egyesület felülvizsgált és módosított. Mind az eredeti, mind a módosított HVS a két kistérség komplex problémájára - az ipar leépülése, magas munkanélküliség, a munkaerőbázis alulképzettsége, a hátrányos helyzetű csoportok felülre prezentáltsága a helyi népességen belül - kíván releváns megoldást adni. A hat megfogalmazott prioritásunk fele - a "Helyi vállalkozások fejlesztése", az "Együttműködés erősítése, kompetencia növelése", a "Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása" - lehetőséget nyújt a hátrányok csökkentésére, az egyenlőtlenségek mérséklésére.

A meglévő természeti és kulturális értékek, adottságok hatékonyabb kihasználását, az itt elért eredmények megőrzését, továbbfejlesztését célozza a másik három prioritás: a Helyi idegenforgalom fejlesztése, a Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése, a Fenntartható helyi agrárgazdaság megteremtése a térség előnyeinek kiaknázását célozzák meg, teret adva az egyéni arculat megteremtésének, kidomborításának. Koherens stratégiánk így egyszerre képes a hátrányokat gyengíteni, a problémákra megoldást kínálni, valamint az előnyöket erősíteni, a rendelkezésre álló erőforrásokat - társadalmilag és környezetileg is fenntartható módon hasznosítani. A Stratégia megvalósítására, a térségben végrehajtható fejlesztésekre 2011. és 2013. között az ÚMVP III. tengelyében falumegújításra és vidéki örökség megőrzésére 821.956.036 Ft., a LEADER-ben  pedig 623.738.651 Ft. allokált forrás áll a két kistérség vállalkozói, civil szervezetei és önkormányzatai rendelkezésére.